Badmintonvereniging Riethoven

 

 

 

 


                                          Beheer website: Anja Natuurvrouw / Laatste update: 21 augustus 2019

 

Navigatie: <Organisatie> <Ledenwerving> <Informatie> <Dobbelsteen> <Dobbelsteen2014> <Houwmouw_sep2018>

 

Wij zijn er helemaal klaar voor... Jij toch ook?!...

 

·        2019-2020 Is alweer ons 30e badmintonseizoen!

·        Beleef sportieve gezelligheid en kom erbij!

 

Attentiepunten / Belangrijke datums:

 

·        Eerste speelavond: Donderdag 5 september 2019. Het seizoen gaat door tot eind mei 2020. Er zijn 35 speelavonden.

·        Dit seizoen vindt het gezamenlijk etentje plaats op de donderdagavond na carnaval.

·        Foto-album: Foto's van onze vereniging, gerubriceerd naar de diverse evenementen. Klik hier voor foto's van onze vereniging.

·        Dobbelsteentoernooi 2014: Dit toernooi is prima verlopen. Klik hier voor het verslag. Lees ook de rubriek "Informatie Dobbelsteentoernooi: spannende ontmoetingsavonden".

·        Nieuwe leden zijn welkom! Wij nodigen je uit om vrijblijvend enkele keren te komen meespelen. Volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar (voortgezet onderwijs) zijn van harte welkom.

·        Verzoek aan nieuwe leden: Gelieve een volledig ingevuld opgaveformulier in te leveren bij Frans Cremers. Opgaveformulieren liggen tijdens speelavonden op de tafel en zijn ook beschikbaar bij de kantine van de sporthal. Klik hier om een opgaveformulier te downloaden.

·        Begeleiding: Nieuwe leden worden enkele weken begeleid door een ervaren speler: een slagvaardige kennismaking met de badmintonsport.

·        Bestuur: Wij dagen je uit om het bestuur te versterken. Gelieve hiertoe contact op te nemen met één van de bestuursleden. Lees ook de rubriek "Organisatie".

·        Leden die stoppen verzoeken wij een briefje of een e-mail te sturen naar één van de bestuursleden.

·        Gelieve de contributie voor 5 september 2019 aan ons over te maken: het bedrag is 100 euro; het bankrekeningnr. (IBAN) is: NL92RABO0143816128.

 

Profiel van onze vereniging:

 

·        Wij spelen recreatief badminton.

·        Is het aantal spelers op een avond oneven, dan wordt er ingedraaid.

·        Tijdens speelavonden rouleren wij regelmatig.

·        Nieuwe leden worden begeleid door een ervaren speler.

·        De vaste speelavonden zijn op donderdag.

·        Onze leden voelen zich betrokken bij de vereniging. Dit blijkt uit de hoge opkomst op onze jaarvergaderingen.

 

Lees onderstaande rubrieken voor nadere informatie:

 

·        Foto-album: Foto's van onze vereniging, gerubriceerd naar de diverse evenementen. Klik hier voor foto's van onze vereniging.

·        Organisatie: Onze contactpersoon, het bestuur en onze sponsors.

·        Ledenwerving: Mogelijkheden om kennis te maken met badminton en onze vereniging.

·        Praktische informatie over onze vereniging: Informatie over speelavonden, aanmelden en contributie.

·        Informatie Dobbelsteentoernooi: Spannende en sportieve ontmoetingsavonden: vorig seizoen is het niet gelukt om dit toernooi te organiseren; maar mogelijk dit seizoen weer wel…

·        Dobbelsteentoernooi van 29 november 2014 prima verlopen: Verslag van het Dobbelsteentoernooi van seizoen 2014-2015.

·        Houwmouw september 2018: Artikel, welke wij hebben gepubliceerd in de Houwmouw (informatieboekje voor Riethoven).

Navigatie: <start> <Organisatie> <Ledenwerving> <Informatie> <Dobbelsteen> <Dobbelsteen2014> <Houwmouw_sep2018>

 

Organisatie

 

Contactpersoon, voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

 

Christ van Eijck

telefoon: 040 - 201 80 56

e-mail: christ.van.eijck@hetnet.nl

 

Bestuur:

 

Christ van Eijck (Voorzitter en secretaris)

Frans Cremers (penningmeester)

 

Loop ook eens bij onze sponsors binnen...

 

·        Hierbij onze hartelijke dank aan onze sponsors.

·        Dankzij onze sponsors kunnen wij de kosten voor onze leden laag houden.

 

Rabobank De Kempen (via de Clubkascampagne)

Peter en Tedje Govers (kantine sporthal De Kemphaan)

Navigatie: <start> <Organisatie> <Ledenwerving> <Informatie> <Dobbelsteen> <Dobbelsteen2014> <Houwmouw_sep2018>

 

Ledenwerving

 

Concentratie en... actie!

 

·        Nieuwe leden zijn van harte welkom! Iedereen vanaf 13 jaar kan lid worden. Er is voldoende ruimte om een sportieve avond te beleven!

·        Wij nodigen je vriendelijk uit om vrijblijvend een aantal keer te komen meespelen.

·        Je krijgt een gedegen begeleiding om je wegwijs te maken in de badmintonsport.

·        Er zijn folders van onze vereniging beschikbaar.

 

Je kunt gezellig met ons kennis komen maken:

 

·        Kom kijken of vrijblijvend meespelen! Als je meespeelt, merk je pas echt dat badminton een mooie sport is.

·        Heb je (nog) geen racket, dan is dat geen probleem: sporthal De Kemphaan heeft voldoende leenrackets ter beschikking.

·        Onze vaste speelavond is op donderdag (20.30 tot 21.30 uur).

 

Badminton, een flitsende sport! Lees ook onderstaande rubriek "Praktische informatie over onze vereniging".

Navigatie: <start> <Organisatie> <Ledenwerving> <Informatie> <Dobbelsteen> <Dobbelsteen2014> <Houwmouw_sep2018>

 

Praktische informatie over onze vereniging

 

Speelavonden: sport, spel, actieve gezelligheid...

 

·        Onze vaste speelavond is in sporthal De Kemphaan op donderdag (20.30 tot 21.30 uur).

·        Ieder speelt op zijn eigen manier en niveau. De één is wat fanatieker dan de ander.

·        Wij rouleren regelmatig, waardoor je de andere leden van de club snel leert kennen.

·        Er zijn geen verplichtingen: onze vereniging is geschikt voor mensen met een ongeregelde baan. Komt het je uit, dan kun je komen sporten. Niks moet, gemoedelijkheid staat voorop.

·        Het spelen op onze sportavonden is geheel voor eigen risico: de vereniging is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen.

 

De grondbeginselen zijn gemakkelijk te leren...

 

·        Badminton is in beginsel een eenvoudig spel: de spelregels zijn gemakkelijk aan te leren.

·        Wie in de vakantie al eens een shuttletje slaat, is al bekend met de techniek.

·        Spelinzicht krijg je door regelmatig te komen spelen.

·        Nieuwe leden worden een aantal weken begeleid door een ervaren speler: een slagvaardige kennismaking met het spel en de regels van badminton.

·        Kom gewoon meesporten en je krijgt het vanzelf onder de knie.

 

Bij ons komen badmintonnen?... Een goed idee!

 

·        Kom vrijblijvend meespelen! Dan kun je merken hoe leuk het spel is.

·        Voor ca. 50 euro koop je al een redelijk racket.

·        De contributie voor seizoen 2019-2020 is slechts 100 euro.

·        Leden, die zich na 1 januari (van het lopende seizoen) opgeven, betalen voor een half seizoen slechts 50 euro.

·        Ook jongeren vanaf 13 jaar kunnen lid worden. Kom gewoon langs bij sporthal De Kemphaan.

·        Bellen of e-mailen kan ook: 040-2018056 of christ.van.eijck@hetnet.nl

Navigatie: <start> <Organisatie> <Ledenwerving> <Informatie> <Dobbelsteen> <Dobbelsteen2014> <Houwmouw_sep2018>

 

Informatie Dobbelsteentoernooi: spannende ontmoetingsavonden

 

·        Het Dobbelsteentoernooi van 2014 is prima verlopen. Klik hier voor het verslag.

·        Vorig seizoen is het helaas niet gelukt dit toernooi te organiseren, maar mogelijk dit seizoen weer wel…

 

De shuttle kan vele kanten op:

 

·        Wij begrijpen dat veel mensen bij het woord "toernooi" aan "winnen" denken.

·        Wij hebben de ervaring dat veel mensen ook aan het Dobbelsteentoernooi deelnemen om mede-sporters te ontmoeten.

·        Die gezelligheid hebben zij dan alvast gewonnen!

 

Tactische combinatie van badminton en dobbelen...

 

·        Er wordt gespeeld in dubbels, het maakt niet uit van welke samenstelling.

·        Na een wedstrijd mag het winnende team 2 keer dobbelen en het verliezende team 1 keer.

·        Soms moet je een letter op je scoreformulier invullen: hieraan wordt later een cijfer toegekend.

·        Verlies je elke wedstrijd, dan kun je toch het toernooi winnen!

 

Welkome kennismaking voor niet-leden.

 

·        Wij streven ernaar om teams te maken van een lid en een niet-lid. Twee niet-leden mag natuurlijk ook.

·        Hierbij vragen wij onze leden om een team te maken met een familielid of een kennis.

·        Leden en niet-leden kunnen zich ook individueel inschrijven: wij zorgen dan voor een teamgenoot.

·        Alle niet-leden vanaf 13 jaar nodigen wij uit om mee te doen.

 

Dit gezellige en sportieve evenement wil je vast niet missen!

 

·        Dankzij de sponsors is er voor iedereen een leuke prijs.

·        Voor het symbolische bedrag van 2,50 euro kun je de hele avond gezellig spelen.

·        Bij voldoende animo organiseren wij met veel enthousiasme het Dobbelsteentoernooi.

 

Graag tot ziens.

Navigatie: <start> <Organisatie> <Ledenwerving> <Informatie> <Dobbelsteen> <Dobbelsteen2014> <Houwmouw_sep2018>

 

Dobbelsteentoernooi van 29 november 2014 prima verlopen.

 

Na twee jaar zonder Dobbelsteentoernooi is de traditie van deze mooie sportavond weer in ere hersteld. We speelden het toernooi met 12 teams, die in 2 poules van 6 teams hun wedstrijden speelden. Het leuke was, dat maar liefst 14 personen van buiten onze vereniging meededen.

 

Na 6 keer 15 minuten intensief sporten konden de scoreformulieren worden beoordeeld. Dit begon uiteraard met het meest spannende moment: het trekken van de cijfers voor A en B. Dit werd gedaan door Juul Bottram. Hij gooide voor de A een 1 en voor de B een 5.

 

Dit resulteerde in 2 winnende teams, beiden met 2 strafpunten. Door nogmaals te dobbelen werd de eindstand beslist. Het toernooi werd gewonnen door Frans Cremers en Anita v.d. Graaf. De tweede prijs was voor Sylvia en Wout Bottram.

 

Uiteindelijk was er voor iedereen een mooie prijs en werd er nog gezellig nagepraat in de kantine. Hopelijk kunnen wij volgend seizoen deze mooie traditie voortzetten.

 

Wij danken de sponsors van dit toernooi:

 

·        Rabobank De Kempen (via de Clubkascampagne)

·        Peter en Tedje Govers (Kantine Sporthal de Kemphaan)

Navigatie: <start> <Organisatie> <Ledenwerving> <Informatie> <Dobbelsteen> <Dobbelsteen2014> <Houwmouw_sep2018>

 

Houwmouw september 2018

 

Badmintonvereniging Riethoven begint aan haar 29e seizoen.

 

Op donderdag 6 september starten we weer in sporthal De Kemphaan. We zijn er trots op, dat we na 28 jaar nog steeds bestaan. Al hebben we wel een jasje uit moeten doen wat betreft aantal leden en speeluren.

 

Het komende seizoen spelen we weer op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur. Dit uur delen we de sporthal met onze vrienden van de Volleybalclub. Dankzij deze constructie zijn we als vereniging financieel gezond.

 

Meestal spelen we met 8 tot 11 personen, bij een maximum aantal van 12 spelers tegelijkertijd. Dit betekent dat we nog enkele enthousiaste spelers kunnen gebruiken. We beginnen elke speelavond met wisselende teams en er wordt regelmatig gerouleerd. Je speelt dus steeds in wisselende samenstelling. Hierdoor leer je snel de andere leden van de club kennen.

 

Het seizoen loopt tot eind mei 2019. Je kunt ook in de loop van het seizoen instappen: een lidmaatschap voor een half jaar is ook mogelijk. De contributie bedraagt 100 euro, waarvoor je ongeveer 35 avonden kunt spelen. Als je als nieuw lid komt spelen, word je een aantal weken begeleid door een ervaren speler die je wegwijs maakt in de badmintonsport. Je zult merken: badminton is niet moeilijk en hartstikke leuk.

 

Uiteraard mag je een aantal avonden proefdraaien. Heb je (nog) geen racket, dan is dat geen probleem: sporthal De Kemphaan heeft voldoende leenrackets ter beschikking.

 

Graag tot ziens op een van onze speelavonden!

 

Christ van Eijck

Navigatie: <start> <Organisatie> <Ledenwerving> <Informatie> <Dobbelsteen> <Dobbelsteen2014> <Houwmouw_sep2018>